ติดต่อ และ แผนที่

                                                                     

                                                                      ติดต่อ: คุณครูกบ

                                                                      ที่ตั้ง  : แรกเริ่มเนิร์สเซอรี่ 29/1741

                                                                               หมู่บ้านวรารักษ์ ( รังสิต คลอง 3 ) ซอย 1 / 1 

                                                                               ถนนเลียบ คลอง 3 ฝั่งตะวันตก 

                                                                               ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง 

                                                                  จังหวัด  : ปทุมธานี 

                                                           รหัสไปรษณีย์  : 12120 

                                                         โทรศัพท์มือถือ  : 092-687-7641